Fiberformasjoner

Fiberformasjoner 2021.

Linfiber, pigment på marmorplate.

Linfiber, pigment på marmorplate.

Linfiber, pigment på marmorplate.

Linfiber, pigment på marmorplate.

Linfiber, pigment på marmorplate.

Linfiber, pigment på marmorplate.