Cultex

“Tekstil som tverrkulturelt språk”

Sammen med Anniken Amundsen startet jeg «CULTEX – tekstil som et tverrkulturelt språk» som involverte norske og japanske kunstnere. Det første utstillingsstedet var på galleri F15, Moss, vår og sommer 2009. Utstillingen turnerte i Storbritannia og Japan i 2010 – 2011.

Mine arbeider på Cultex utstillingen at Galleri F 15 – 2009.
Tittel: Out of Darkness«.
I samarbeid med Kyonori Shimada.
Les artikkel av Lesley Millar.

Tittel: Return, En stedsspesifikk installasjon i et av Galleri F 15s gamle lindetrær. Objekter av linfiber som gradvis gikk tilbake til naturen. Siste foto fra april 2011.