Nest for a Stranger

Nest for a Stranger. Linfiber og pigment. Sandefjord kunstforening.

Detalj

Nest for a Stranger, Moss kunstforening.

Nest for a Stranger. Linfiber og pigment. Vist på Galleri 5/Bir Nokta, Istanbul, Tyrkia – 2012.

Nest for a Stranger. Detalj.